เปิดรับสมัครตัวละคร

posted on 26 Feb 2012 16:54 by wold-of-dreams in Announced
เปิดรับสมัครตัวละคร

วิธีการสมัครตัวละครทั่วไป

ลงชื่อในเอนทรี่นี้ได้เลยค่า [หรือจองผ่านไก่แม่งานก็ได้ กร๊าก]

ตัวละครทั่วไปมีจำนวนจำกัด ดังนี้

             เผ่าเทพ 10 แบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายละ 5 *เหลือ 1

           เผ่าปีศาจ 21 แบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายละ 10 *เหลือ 2

เผ่ามนุษย์ 20 แบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายละ 10 *เหลือ 1

             เผ่าเอลฟ์ 20 แบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายละ 10 *ลูน่าร์เอลฟ์เต็มค่ะ *เหลือ 4

             เผ่าดาร์คเอลฟ์ 10 *เต็มแล้วค่ะ

             เผ่าออร์ค 25 แบ่งเป็นห้าตระกูล ตระกูลละ 5 *กัตโต้เต็มค่ะ *คามาเอลเต็มค่ะ *เหลือ 4

             เผ่าดาร์คออร์ค 25 แบ่งเป็นห้าตระกูล ตระกูลละ 5 *เหลือ 17

             เผ่าดวอร์ฟ 20 *เหลือ 18

             เผ่าภูติ 10 แฟรี่ 5 พิกซี่ 5 *เหลือ 3

 

วิธีการสมัครตัวละคร NPC

ส่ง EMS. / Skype มาขอจองค่า (ผ่านได้ทั้งแม่งาน&สต๊าฟฟุ) 

ตัวละคร NPC (ทั่วไป)จะมีดังนี้ค่ะ

                         พ่อ/แม่ค้า(อุปกรณ์)แดนปีศาจ *จำกัด

                         พ่อ/แม่ค้า(ยา)แดนปีศาจ *จำกัด

                        พ่อ/แม่ค้า(อุปกรณ์)แดนมนุษย์ *จำกัด

                        พ่อ/แม่ค้า(ยา)แดนมนุษย์ *จำกัด

                        พ่อ/แม่ค้าแดนดวอร์ฟ *จำกัด

                        พ่อ/แม่ค้าแดนเอลฟ์ *จำกัด

                        พ่อ/แม่ค้าแดนดาร์คเอลฟ์ *จำกัด

                        พ่อ/แม่ค้าแดนเทพ *จำกัด

                        พ่อ/แม่ค้าแดนออร์ค/ดาร์คออร์ค *จำกัด

                        ภูติขนส่ง(แฟรี่) *ไม่จำกัด